Vlada FBiH osigurala 61 milion KM za dva programa pomoći pri zapošljavanju

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je danas da je Vlada Federacije BiH osigurala 61 milion KM za dva programa pomoći pri zapošljavanju i samozapošljavanju tokom 2022. godine.

– Kompanijama ćemo sufinansirati zapošljavanje novih radnika u iznosu od 45 miliona KM. Za samozapošljavanje smo osigurali šesnaest miliona KM. Ovaj program smatram najboljim mogućim ulaganjem jer ćemo na taj način zaposliti i pružiti šansu za čak 11.500 naših sugrađana koji su danas na berzi rada – dodao je Novalić.

Pojasnio je da će to značiti pozitivnu promjena za njih, njihove porodice i društvo u cjelini, a ovim će se pomoći svim grupama koje su danas na marginama tržišta rada da uđu na tržište rada i pronađu svoju dugoročnu perspektivu.

– Ove mjere su jedna od ključnih komponenti našeg sveobuhvatnog pristupa privrednom rastu i razvoju kroz povećanje zapošljivosti u Federaciji BiH, posebno aktivaciji grupa u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao što su – mladi, žene, dugotrajno nezaposleni, pripravnici, oni s nižom stručnom spremom ili bez kvalifikacija, kao i demobilisani borci – podvukao je Novalić.

Kaže da je osiguran pošten, transparentan, brz i efikasan postupak online prijave te je pozvao preduzeća da se odazovu, posebno privatni sektor, a mlade je pozvao da iskoristite predviđena sredstva, ostvare svoje ambicije u svojoj zemlji Bosni i Hercegovini.