U FBiH nastavljen rast naplate poreza i doprinosa

Federalna vlada je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za ožujak 2022. godine i razdoblje od 1.1. do 31. 3.2022. godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija.

 

U ožujku ove godine je ukupna razina ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 807,9 milijuna KM, što je za 25,1 posto ili za 162,1 milijun KM više u usporedbi sa ožujkom 2021. godine.

 

Na razini kumulativa, u prva tri mjeseca ove godine, ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 2.158,7 milijuna KM i za 19,1 posto su bili veći u odnosu na isto razdoblje 2021. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake kategorije prihoda.

 

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u FBiH, u ožujku 2022. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 287,3 milijuna KM, što je za 28,6 posto više u odnosu na isti mjesec protekle godine.

 

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza korisnicima u Federaciji BiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na osnovi koeficijenata utvrđenih godišnjom uputom o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste.

 

Tako je u ožujku 2022. godine proračunu Federacije BiH raspoređeno nešto više od 104 milijuna KM (u odnosu na isti mjesec 2021. više za 23,1 milijuna KM). Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 147,2 milijuna KM (više za 32,7 milijuna KM), općinskim i gradskim proračunima 24,2 milijuna KM (više za 5,4 milijuna KM). Dio prihoda koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,2 milijuna KM i veći je za 2,5 milijuna KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,7 milijuna KM sa iskazanim rastom za 0,1 milijuna KM.

 

Na razini tromjesečnog kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od neizravnih poreza iznosili su 784,9 milijuna KM, što je za 24,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.