Tuzlanski kanton mora pokazati veću incijativu u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Kako bi osobe sa invaliditetom uključio u društvene tokove i  osigurao pravo na posao, a time i egzitanciju, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH kroz svoje programe zapošljava i samozapošljava osobe sa invaliditetom.. Iako se radi o značajnim sredstvima koje ovaj Fond nudi, Tuzlanski kanton u odnosu na druge kantone u Federaciji BiH i dalje ne pokazuje toliku zainteresovanost kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a dokaz toga su i sredstva koje je TK iskoristio. Jednan od dugogodišnjih korisnika sredstava ovog Fonda je Udruženje civilnih žrtava rata Tuzla.

„Kao Udruženje redovno koristimo ova sredsva. Znate, mi nemamo drugih sredstava za funkcioinisanje Udruženja i ova sredstva su za naše potrebe i naše obaveze. Jako smo zadovoljni” istakla je Meliha Osmanović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Grada Tuzla

Do sada je kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH u TK zaposleno preko šest hiljada osoba sa invaliditetom . Kako bi se povećao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom Fond je u organizaciji Ministarstva za boračka pitanje TK organizovao prezentaciju na kojoj su predstavljena dva javna poziva, od kojih se prvi odnosi na zapošljavanje osoba sa invaliditetom , za što je izdvojeno šest miliona KM.

„Svi poslodavci koji žele da zaposle osobe sa invalidititetom mogu se javiti na Javni poziv i ostvariti novčani iznos od 6,5 hiljada do 18 hiljada KM u zavisnosti od procenta invaliditeta i perioda na koji se osoba zapošljava  i da li se zapošljava pod opštim ili posebnim uslovima . Ono što je važno istaći jeste da osobe koje ne mogu pronaći poslodavaca koji bi ih zaposlio mogu se samozaposliti kroz pokretanje obrta i ostvariti ista ova sredstva.“  naglasila je Sabina Zubčević, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH

Drugi Javni poziv odnosi se na projekte održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom.

” Kroz LOT 1 se osigrava zaposšljavanje osoba sa invaliditetom u priovrednim društvima.  kroz LOT 4 održivost samostalnih obrtnika koji mogu ostvariti do 5 hiljada KM i u organizacijama  osoba sa invaliditetom gdje se podržavaju osobe zaposlene na neodređeno vrijeme, a imaju procenat invaliditeta 60 procenata i više“  zaključila je Sabina Zubčević, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH

U skladu sa Zakonom svaki poslodavac je dužan na 16 radnika bez invaliditeta zaposliti jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavci koji to en urade dužni su uplatiti poseban doprinos u Fond iz kojeg se finansiraju svi ovi projekti.  Međutim, iz Fonda ističu da poslodavci ukoliko zaposle osobe sa invaliditetom pored godišnje uštede od oko tri hiljade KM imaju priliku raditi sa osobama sa invaliditetom kojie su se u nebrojeno slučajeva pokazali kao marljivi radnici, isretni što imaju ostvareno pravo da rade i budu prihvaćeni  u društvu.

(rtvslon.ba)