Tuzla nakon sedam godina dobila Statut Grada

Tuzla nakon sedam godina dobila Statut Grada

Tuzla više nije ”Grad slučaj” poručeno je na sjednici Gradskog vijeća gdje je izglasan prijedlog Statuta Grada. Tuzla je gradom proglašena 2014. godine i od tada do danas grad je funkcionisao na osnovu Statutarne odluke koja se referisala na Statut općine.

Ta statutarna odluka propisuje da se sve obaveze iz ranijeg Statuta primjenjuju do donošenja novog Statuta. Dakle mi smo cijeli ovaj period imali Statut ali na osnovu te Statutarne odluke Organizacije Grada Tuzla, ističe Elvir Mahmuzić, predsjednik Komisije za statutarna pitanja Grada Tuzla.

Statut mahom sadrži sve ono što je i dio Statutarne odluke, no posjeduje dvije bitne izmjene i novine kada je u pitanju rad mjesnih zajednica na području Tuzle i rada Gradskog vijeća.

Jedino što je novina to su direktni izbori za organe u mjesnim zajednicama i u dosadašnjem Statutu je bilo da  predsjedavajući Vijeća ima jednog zamjenika a sada će imati više zamjenika gdje možemo izbalansirati polnu, nacionalnu strukturu adekvatno. To su dvije najkrupnije promjene, ostalo je regulativa koja je bila sadržana i ranije, navodi Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Upravo zbog veće demokratičnosti u mjesnim zajednicama, opozicija smatra da je ovo historijski dan za Tuzlu.

Imamo Statut Grada koji je bitan zbog dvije stvari pravni subjektivitet u mjesnim zajendicama i direktni izbori, građani Tuzle su zaboravili šta to znači, a to znači da će moći birati svoje predstavnike, da mjesne zajedice više neće biti politički plijen kao do sad i da će političke stranke imenovati predstavnike, već će ih birati građani, poručuje Admir Čavalić, vijećnik Gradskog vijeća Tuzla (SBiH).

Ove odredbe mogu značajno utjecati i na unaprjeđenje statusa i potreba manjina u mjesnim zajednicama, smatra predstavnik manjina u Gradskom vijeću Tuzla.

I sam izbor u mjesnim zajedicama, znamo da tu imamo veliku koncentraciju nacionalnih manjina, i radit ćemo na tom polju da se izaberu predstavnici nacionalnih manjina u savjetima mjesnih zajednica i sudjeluju u strukturama vlasti, navodi Nedžad Jusić, vijećnik iz reda nacionalnih manjina Gradskog vijeća Tuzla.

Na usvajanje ovog veoma važnog dokumenta za Tuzlu čekalo se godinama jer nije bilo dvotrećinske većine u vijeću koja bi podržala Statut. Danas je usvojen jednoglasno. Ono što slijedi je donošenje Odluke Gradskog vijeća o provedbi izbora u mjesnim zajednicama, a mjesne zajednice će imati obavezu da donesu svoje Statute u skladu za Statutom Grada.