TK: Utvrđena visina naknade regresa za korisnike budžetskih sredstava

Vlada TK utvrdila je visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora za budžetsku 2022. godinu.

Visina naknade u pojedinačnom iznosu je 499,50 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija.