Srijeda na Filozofskom fakultetu: „Mehanizmi regulacije i samoregulacije medija, te mogućnosti publike u BiH“

„Mehanizmi regulacije i samoregulacije medija, te mogućnosti publike u BiH“prof.Enesa Osmančevića

Ciklus otvorenih predavanja pod nazivom „Srijeda na Filozofskom fakultetu „ će početi predavanjem 26.10 2022 godine u 17 sati predavanjem prof.dr.sc. Enesa Osmančevića o temi „Mehanizmi regulacije i samoregulacije medija , te mogućnosti publike u BiH“.
Fokus predavanja će biti na analizi uloge i djelovanja Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća za štampu i online medija u BiH. Pitanja su od posebne važnosti, za publiku i korisnike medija , kako uložiti žalbu na pisanje printanih medija i online medije, kako koristiti pravo na objavu demantija, kako Vijeće za štampu i online medije štite medije od lošeg utjecaja politike, a kako štititi građane od neprofesionalnog djelovnja medija.Na ova i slična pitanja prof.Osmančević će odgovarati i na pitanja studenata i građana.
U okviru „Srijeda na filozofskom fakultetu“tokom akademske 2022/2023 godine domaći i gostujući profesori će održati sedam predavanja , kojima Fakultet ima za cilj populazirati nauku, izgraditi se kao prepoznatljiv prostor za razmjenu mišljenja o javnim značajnim temama i potvrditi se kao prosvjetna ustanova u službi zajednice, ističu sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Više informacija o programu šestog ciklusa predavanja „Srijeda na Filozofskom fakultetu“ na web stranici Fakulteta www.f.f. untz.ba.
Duška REBIĆ