Šatorović: Radnicima bi trebalo osigurati slobodnu nedjelju i naknade za rad vikendom

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) Selvedin Šatorović smatra da bi u BiH trebalo razmišljati o uvođenju četvorodnevne radne sedmice, ali je i skeptičan jer je, kako kaže, inicijativa poslanika da se povećati sate.

– Svakako da treba razmisliti o uvođenju četvorodnevne radne sedmice. Primjer nekoliko razvijenih zemalja zapadne Evrope pokazao je da ovakav sistem rada ima pozitivne efekte i na poslodavce i na radnike. Ali, realno gledano, mislim da smo mi u Bosni i Hercegovini daleko od uvođenja takvog modela rada – rekao je za Fenu predsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović.

Inicijativa o pravu radnika na sedmični odmor

Predsjednik PRSBiH je podsjetio da je Vlada FBiH prošle godine odbila inicijativu poslanika u Federalnom parlamentu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, uključujući i izmjenu člana 46. kojim je definisano pravo radnika na sedmični odmor.

Ova promjena povećala bi sedmični odmor sa trenutnih 24 sata na 36 sati sedmično. Takođe, u tih 36 sati odmora u određenim aktivnostima, koje uključuju trgovinu, bila bi uključena i nedelja.

– Takvu odluku pravdaju da bi imala negativne posljedice po privredu FBiH, iako pokazatelji iz općina koje su uvele zabranu rada nedjeljom govore suprotno. Takođe, ne treba gubiti iz vida da su neke od najrazvijenijih zemalja u Evropi odavno uvele ovu vrstu zabrane i da to nije imalo negativne posledice po njihovu ekonomiju – rekao je Šatorović.

On je kao primjer naveo Njemačku i naglasio da je malo vjerovatno da je prije donošenja takve odluke napravila sve moguće analize o mogućim posljedicama zabrane nedjeljnog rada u sektoru trgovine.

Ne postoji jedinstveno rješenje za zabranu rada nedjeljom

Predsjednik SSSRBiH je napomenuo da na nivou naše države ne postoji jedinstveno rješenje u pogledu zabrane rada nedjeljom, s obzirom da je radno zakonodavstvo na entitetskom nivou.

– Činjenica je da se pitanje zabrane rada nedjeljom uglavnom odnosi na radnike u radnjama, ali ne treba zaboraviti da postoje i druge oblasti u kojima radnicima treba osigurati da imaju slobodnu nedjelju – rekao je Šatorović.

Prema njegovim riječima, trenutno je na snazi ​​potpuna zabrana nedjeljnih radnji u Tomislavgradu, Livnu, Kiseljaku i Sanskom Mostu.

– Nažalost, još uvijek nema spremnosti vlasti u Federaciji BiH da donesu jedinstvenu odluku o zabrani nedjeljnog rada, barem u oblasti trgovine. Naše kolege koje rade u trgovini to svakako zaslužuju – rekao je predsednik SSSR-a.

Poslodavci ne poštuju isplatu naknade za rad vikendom

Govoreći o poštovanju zakona i ugovora u dijelu isplate naknada za rad vikendom i/ili praznicima, i dalje ima, ističe Šatorović, brojnih slučajeva da poslodavci to ne poštuju.

Ističe da radnici u BiH često rade mnogo više sati nego što bi po zakonu trebali, a nemaju slobodne dane ili su čak primorani da ‘uzimaju slobodne dane’.

-Nažalost, Uprava za inspekcijske poslove nema dovoljno kapaciteta da u potpunosti zaštiti prava radnika, posebno u pogledu prekovremenog rada. To dodatno otežavaju izmjene Zakona kojima je Federalnoj inspekciji rada oduzeta nadležnost kontrole kršenja Zakona o radu na terenu – navodi Šatorović.

Neadekvatno plaćeni prekovremeni sati

Pored velikog broja odrađenih prekovremenih sati, dodaje, dodatni problem su i neadekvatno plaćeni prekovremeni sati.

– Zato jedan od naših zahtjeva (sindikata), između ostalog, ostaje jačanje inspekcijskih organa i davanje većih nadležnosti inspektorima na terenu – naveo je predsjednik SSSRBiH.

Napominje i da se veliki broj radnika odlučuje na šutnju jer se boji da će ostati bez posla.

– S obzirom da se mnogi radnici plaše da će ostati bez posla ukoliko prijave kršenje svojih prava, veliki broj se odlučuje na šutnju. Zbog toga je vrlo teško doći do tačnih podataka, ali ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da još uvijek imamo mnogo poslodavaca koji, nažalost, ne plaćaju radnicima rad vikendom i/ili praznicima – zaključuje predsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović .