Sajam proizvoda žena sa sela sutra na Trgu Slobode u Tuzli

U organizaciji Vive žene Tuzla, uz podršku Udruženja i grupa sjeveroistočne BiH –Podrinje u Tuzli će se na Trgu Slobode održati Sajam proizvoda Žena sa sela 15 oktobra od 9 do 14 sati.
Članice Udruženja i grupe predstaviti će svoje kućnu i domaću radinost i prezentovati će svoje aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žene i ženskih grupa, razvoju cvilnog društva, zalažuči se za poštovanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.
Na Sajmu će izlagati udruženja i grupe iz Opština : Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Milići, Vlasenica i Udruženja iz Tuzlanskog kantona.UG „Vive Žene“ Tuzla u saradnji sa Mrežom žene u Podrinju čine sljedeće organizacije: UZ „Jadar“ Konjević Polje, UZ P Podrinjski Skelani Srebrenica, UPP Burnicu , Udruženje žene Cerska, Udruženje Podrinje Vlasenica, Udruženje Anima Đulići, Udruženje Procvat proljeća Glogova i Ženska grupa Suha iz MZ Suha.
Prvi Međunarodni dan žena sa sela obilježen je od 15 oktobra 2008 godine.Generalna skuupština UN-a u svojoj rezolucuji od 18 decembra 2008 godine , priznaje presudnu ulogu i doprinos žene sa sela u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja poboljšanje sigurnosne hrane i suzbijanje ruralnog siromaštva i od tada 15 oktobar obilježen je kao Dan žena na selu u cijelom svijetu.
Vive Žene u saradnji sa organizacijama i grupama  iz Sjeveroistočne BiH već sedmu godinu obilježava Međunarodni dan žene na selu, sa ciljem sa ovim aktivnostima skrenuti pažnju na položaj žena sa sela u BiH i njezin doprinos u razvoju BiH društva, ističe Predsjednica U.G.Vive Žene Tuzla, Jasna Zečević.
Duška REBIĆ