Reforma visokog obrazovanja: Za dva sata preko 600 potpisa

U Tuzli je u subotu u organizaciji aktivističkog pokreta “Karton revolucija” realizovana akcija potpisivanja peticije u kojoj građani i građanke Tuzlanskog kantona zahtjevaju hitnu reforumu sektora visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona.

“Svjedoci smo činjenice da je visoko obrazovanje na Tuzlanskom kantonu u totalnom kolapsu. Trenutni zakon omogućava Evropskom univerzitetu Kallos da radi bez akreditacije. Građani i građanke su svjedoci korupcije neviđenih razmjera i totalne anarhije na državnom Univerzitetu u Tuzli gdje je sam proces nastave po više osnova sada već višestruko kompromitovan a o čemu postoje jasni dokazi. Mehanizmi za borbu protiv ovih i drugih sličnih pojava ne postoje a odgovorne institucije osim višegodišnjeg ignorisanja trenutnog stanja i sporadičnog prepucavanja putem društvenih mreža ništa konkretno ne poduzimaju” riječi su predstavnika Karton revolucije.1 of 3  

Ovom peticijom Karton revolucija je željela dobiti i pismenu podršku građana i građanki za korake koje će poduzeti u narednom periodu, a koji su artikulisani i kroz četiri početna zahtjeva za koje smatraju da će u značajnoj mjeri uvesti red i stvoriti preduslove za borbu protiv korupcije:

“Tražimo izmjene trenutnog Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona u segmentu u kojem je definisan proces akreditacije univerziteta kako bismo u budućnosti spriječili slučajeve poput Evropskog unvierziteta Kallos koji radi u skladu sa trenutnim kantonalnim zakonom ali bez institucionalne akreditacije što kao rezultat daje da brojni građani i građanke dobijaju diplome upitne validnosti.
Pored navedenog zahtjeva od nadležnih institucija će se tražiti donošenje uredbe sa snagom zakona u kojoj će biti jasno definisano na koji način se tretiraju diplome sa univerziteta koji po trenutnom zakonodavstvu nisu stekli zakonski rok od minimalno tri, a maksimalno pet godina za podnošenje akreditacije ili su još uvijek u procesu akreditacije. Fokus peticije je i na sistemskoj borbi protiv korupcije na državnom Univerzitetu u Tuzli, a građani i građanke će zahtjevati od institucija da postanu dio Ureda za borbu protiv korupcije i Savjeta za visoko obrazovanje kako bi se direktno mogli delegirati slučajevi korupcije u visokom obrazovanju ali i u drugim sferama društva te pratiti koraci na sankcionisanju odgovornih. Trenutno ne postoji mehanizam putem kojeg je moguće ukazati na korupciju, a jedini način borbe je mobilizacija javnosti putem društvenih mreža”, saopšteno je iz Karton revolucije.

Iz pokreta će tražiti sastanak sa predstavnicima institucija, u prvom redu Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona ali i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, na kojima će informisati o sprovedenoj peticiji kao i tražiti hitno poduzimanje koraka obzirom na alarmantnu situaciju u kojoj se trenutno nalazimo.

Za kraj iz Karton revolucije se zahvaljuju svim građanima i građankama koji su podržali  akciju.

(RTV Slon)