Prve elektronske knjižice u TK uručene pripadnicima boračke populacije

Od danas je na području Tuzlanskog kantona počelo izdavanje zahtjeva za elektronske knjižice, čime je informatizacija zdravstvenog sistema zvanično prešla sa ideje na djelo.

Na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Kantonalnog ministarstva zdravstva, Vlada Tuzlanskog kantona u proteklom periodu donijela je nekoliko odluka koje su bile neophodno za uspostavljanje informatizacije zdravstva.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK će predaju zahtjeva realizirati na dva načina, a prva elektronska legitimacija za sve korisnike je besplatna.

Pripadnici boračke populacije već danas su dobili svoje elektronske kartice i time postali prvi korisnici ovog budućeg sistema rada.

“Drago mi je što su najzalužnije sinove BiH, dobitnike najvećih ratnih priznanja, porodice šehida, RVI, demobilisane borce, uzeli u prioritet za davanje zdravstvenih legitimacija. To će nam mnogo olakšati jer dosta naših ljudi ima narušeno zdravstveno stanje i često posjećuje doktore, čaka u redovima i slično”, izjavio je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK.