Projekat arheoloških iskopavanja na lokalitetu Baričko brdo – Lug

Projekat “Arheološka iskopavanja na lokalitetu Baričko brdo – Lug”  koji je finansiran od strane Grada Lukavac, u drugoj je fazi realizacije i predmet je interesovanja Udruženja mladih i umjetnika sa područja grada Lukavac.

Tim povodom lokalitet na kojem se rade iskopavanja posjetila je grupa mladih i umjetnika, gdje su učestvovali u radionici. Koordinatorica projekta Majda Šutić i kustos Muzeja Istočne Bosne u Tuzli, Dženan Brigić, upoznali su posjetitelje sa trenutnim radovima i nalazištima, te odgovarali na brojna pitanja vezana za historijske podatke a koji se tiču nastanka civilizacija na ovom području.

Nosilac projekta je JU Centar za kulturu, a radionica je održana u sklopu priprema za Naučno-istraživački kamp za mlade NIK IV, čija se prva faza realizacije očekuje do kraja godine.

S tim u vezi, kao nastavak priprema za pomenuti kamp, danas je u ateljeu Vile Anđelija na Ozrenu, prezentovan je rad na arheološkim iskopinama kao i promocija knjige “Zapisano je u krvi” i predpromocija “Laži između nas”, mladog lukavačkog književnika, Daria Blagojevića. Moderator radionice i promocije je novinarka Nedžmina Bikodušić. Organizacioni odbor NIK IV – Topeer Doboj, Grupa Lucido i U.G. “Zelene staze” najavljuju niz projekata koji će prethoditi održavanju kampa za mlade, među kojima treba istaknuti promocije romana “Savršeno istempirana nesreća” , lukavačke književnice Minele Moranjkić Ćosić, koja će se održati 3.11.2022. u Banovićima, 10.11.2022. u Tuzli, te u Derventi.