Prijem za specijaliste i subspecijaliste u UKC Tuzla

Sektor za naučni rad i stručni usavršavanje UKC Tuzla organizovao je prijem i svečanu dodjelu čestitki za specijaliste i subspecijaliste koji su položili ispite u mjesecu junu.


Direktor UKC-a Tuzla, Alen Kameri, pomoćnik direktora za nastavu i istraživački rad, prof. dr. Šefik Hasukić i pomoćnik direktora za medicinske poslove doc. dr. Bahrudin Hadžiefendić na upriličenom prijemu uručili su čestitke i poklone subspecijalistima i specijalistima.
Kako je istakao Alen Kamerić, direktor UKC Tuzla, menadžment ove ustanove ima za cilj omogućiti profesionalnu priliku mladima ljekarima, kako bi nastavili usavršavanje svoje edukacije, te na taj način dali doprinos u struci i nauci. U svom izlaganju je istakao i da je današnji svečani trenutak reprezent postignutih rezultata, te da se nada da će stečeno znanje predstojiti daljem napredovanju i usavršavanju.


Čestitke su uputili tokom prijema i direktor za medicinske poslove UKC Tuzla, doc. dr. Bahrudin Hadžiefendić i prof. dr. Šefik Hasukić, pomoćnik direktora za nastavu i naučno istraživački rad, koji su istakli da edukacija u UKC Tuzla predstavlja strateški cilj, te da ova ustanova kroz kontinuirane edukacije želi unaprijediti medicinske standarde u dijagnostici i liječenju.


Čestitke su uručene sljedećim subspecijalistima/specijalistima:


Dr. Nedžada Irejiz (subspecijalistička nefrologija)
Dr. Amela Peroli (specijalistička klinička farmakologija s toksikologijom)
Dr. Amela Bećirović (specijalizacija kliničke mikrobiologije)
Mr. ph. Una Suljić (specijalizacija medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike)
Dr. Diana Smajić (specijalizacija pulmologije)
Dr .Muamer Kikanović (specijalizacija-oftamologije i optometrije)


Čestitke će naknadno biti uručene, zbog nemogućnosti dolaska ljekarima:

Dr. Mevludinu Jusufoviću (specijalizacija urgentne medicine )
Dr. Ahmetu Tuzlaku (specijalizacija, opće i interne medicine )
Dr. Nadini Kurtanović (specijalizacija, fizikalne medicine i rehabilitacije)


Duška REBIĆ