Ove godine u TK zasijano više površina nego što je bilo planirano

Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona, prema općinskim i gradskim podacima, planirana je na 47.184 ha, a realizovana je na površini od 48.842 ha, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o realizaciji plana proljetne sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona. Iz ovog podatka se vidi da je proljetna sjetva izvršena na površinama za 3,51% većim u odnosu na planirane površine.

 

Ovom povećanju zasijanih površina doprinijela je blagovremena isplata ostvarenih novčanih podrški iz kantonalnog i federalnog budžeta, donacija dizel goriva poljoprivrednim proizvođačima koji su imali zasijane površine u prethodnoj godini, kao i globalna ekonomska kretanja izazvana ratom u Ukrajini. Ipak, ono što iznenađuje, jeste da je proljetna sjetva ove godine ostvarena na 2.286 ha, odnosno 4,47% manje površine u odnosu na sjetvu u
2021. godine.

 

Kada analiziramo sjetvu po općinama i gradovima stepen realizacije proljetne sjetve kreće od 82,01% u odnosu na plan u Općini Teočak do 117,32% u Gradu Živinice. Posmatrano po strukturi kultura najveće površine su zasijane kukuruzom za zrno (20.219ha) i kukuruzom za silažu (13.248 ha) što ukupno iznosi 33.467 ha, odnosno 68,52 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve.

 

Ostala žita su zasijana na površinama od 605 ha ili 114,58% u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijana je površina od 195 ha što je 92,42% u odnosu na plan. Od planiranih 10.244 ha površina, povrćem je zasijano ili zasađeno 10.782 ha ili 105,25% u odnosu na plan. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.405 ha
odnosno 59,40% od ukupne sadnje.