Odlazak mladih i radne dozvole koče građevinarstvo

Najveći problemi u građevinskom sektoru su odlazak mladih, dugo čekanje na radne dozvole, kao i priznavanje različitih sertifikata i diploma.

Istakao je ovo juče Ahmet Egrlić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, uoči početka konferencije “Građevinarstvo i infrastruktura šest ekonomija zapadnog Balkana”.

“Razvojem investicija u BiH došlo je i do razvoja građevinskog sektora, ali su otežani uslovi zbog nedostatka kvalifikovane radne snage i odlaska mladih”, naglasio je Egrlić, prenosi Srna.

Istakao je da je najvažnije integrisanje građevinskog sektora, formiranje konzorcijuma i zajedničko nastupanje na trećim velikim tržištima. “Bosna i Hercegovina u gotovo svim zemljama regiona ima kompanije koje su izrasle i zajedno bi mogle daleko više uraditi. Komorski investicioni forum zemalja zapadnog Balkana radi na nekoliko projekata, među kojima je i projekat dualnog obrazovanja koji finansira Vlada Njemačke, a u regionu je više od 20 miliona evra odobreno za dualno obrazovanje i prekvalifikaciju”, pojasnio je Egrlić.

Dodao je da građevinski sektor uzima značajno učešće i na takav način možemo postići i kvalifikovati dodatnu radnu snagu i boljim standardom motivisati ljude da rade.

“U narednom periodu bi bilo važno da dođe do rasterećenja poreza i doprinosa na plate kako bi radnici dobili veći neto iznos i kako bi bili motivisani da ostanu. Naš cilj je da, prije nego što uđemo u EU, integrišemo poslovnu zajednicu i da dobijemo određene slobode kretanja robe i ljudi, ali i priznavanje različitih sertifikata, diploma i svega što će olakšati poslovanje”, naglasio je Egrlić.

Admir Eminović, direktor za radove u inostranstvu kompanije “Euro-asfalt” iz Sarajeva, naglasio je da su oni međunarodna internacionalna firma koja gradi tunele, auto-puteve i izvodi radove u EU i da im najveći problem predstavlja dugo čekanje na dobijanje radne dozvole.

“Zemlje regiona bi trebalo da se povežu i ubrzaju kretanje radnika, dobijanje radnih dozvola, izdavanje sertifikata i potvrda, te oslobađanje i olakšice kod privremenog uvoza”, zaključio je Eminović.

Konferencija “Građevinarstvo i infrastruktura šest ekonomija zapadnog Balkana” održana je juče u Sarajevu s ciljem da se pošalje poruka kako bi građevinari imali veću mobilnost, priznavanje sertifikata i mogućnost bržeg izdavanja radnih dozvola.

Ovu konferenciju je organizovala Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji s komorama u regionu u ime Komorskog investicionog foruma. Iz Spoljnotrgovinske komore BiH su rekli da su u fokusu konferencije građevinarstvo i infrastruktura, visokogradnja, niskogradnja, projektovanje, građevinske mašine, građevinski materijali kao i srodni sektori i podsektori kao što su obrada metala, prerada drveta, obnovljivi izvori energije, reciklažna industrija, arhitektura i investicijski projekti u niskogradnji.

“Događaj je  namijenjen  kompanijama iz ekonomija zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Glavni cilj je uspostavljanje kontakata i saradnje između poslovnih subjekata na području zapadnog Balkana te promocija aktuelnih i budućih projekata u građevinskom i drugim srodnim sektorima”, rekli su u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.