Objavljen ponovljeni Javni poziv za stručno osposbljavanje boračke populacije u TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u suradnji sa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljuje Prvi ponovljeni javni poziv za učešće u XI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica.

Uslove i način apliciranja možete preuzeti u dokumentu na linku ispod:

PONOVLJENI JAVNI POZIV

Javni poziv objavljen je 23.11.2022. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa danom 1.12.2022. godine.