Objavljen Javni poziv za sufinansiranje manifestacije sa pozicije „Grant za kulturu manifestacije –Ljeto u Tuzli“

Grad Tuzla putem Službe za kulturu, sport i mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022 godinu za sufinansiranje manifestacije sa pozicije „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“.Javni poziv je objavljen 13 aprila 2022 godine na internet stranici Grada Tuzle i ostaje otvoren 15 dana od dana objave , a krajnji rok za predaju aplikacije je 28.4.2022. Za program ove tradicionalne manifestacije „Ljeto u Tuzli“potencijalni aplikanti koji ispunjavaju uslove Javnog poziva mogu se kandidovati manifestaciji iz oblasti kulture koje planiraju realizovati u periodu od 1.juna do 30 septembra 2022.godine.
Informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održati će se 19.4.2022.godine(utorak) sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Ateljea „Ismet Mujezinović“. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljno upoznati sa načinom prijavljivanja, popunjavanjem prijavnih obrazaca , kriterijuma i ostalim pitanjima značajnim za pravilnu aplikaciju i učešće na Javnom pozivu objavljenom na internet stranici Grada Tuzle(grad .tuzla.ba)pod „javni poziv“ u okviru Službe za kulturu, sport , mlade i socijalnu zaštitu na linku.
.
  Duška REBIĆ