I danas bez proizvodnje uglja u rudniku “Dubrave”

Proizvodnja u Rudniku uglja  Dubrave sinoć u 19 sati, stala je, nakon što je uslijedio radnički neposluh. Radnici traže 12- osatno radno vrijeme, međutim Uprava Rudnika uglja “Kreka” Tuzla, odlučila je da rade osmosatno radno vrijeme od 1. maja. Takođe, njihov zahtjev je i povećanje plate od 30 posto.

 

“Tražimo broj jedan, povećanje plate 30 posto na startnu osnovu, drugi naš zahtjev je da nam ne ukidaju naše radno vrijeme koje mso na rduniku ovdje radili 12 sati i smatramo da to rudniku Dubrave najbolje odgovara procesu proizvodnje i nama radnicima” rekao je  Ibrahim Mehmedović, radnik Rudnika uglja Dubrave

 

“Mi sad ovdje radimo normalan fond sati, samo što dolazimo 15 puta i 15 puta obilazimo ulazimo u kop. Kod nas su uslovi rada nehumani, pa ja kad sam počeo raditi 2009 bilo nas je 1000, sad nas ima oko 500 i nešto radnika, ja sam električar do mog odlagača dole gdje sistem je možda oko 12 km dužine i zamislite sad to sve valja preći još sedam, osam putai zbog toga nama odgovara 12 sati radno vrijeme” kaže Edis Mujanović, električar Rudnika uglja  Dubrave

 

O stavu Uprave obaviješteni su radnici, koji se nalaze u obustavi rada, a u obavijesti se navodi da je danas održan sastanak predstavnika Sidnikalne organizacije Rudnika uglja “Kreka” Tuzla i menadžmenta ističući da će sve pregovore oko novonastale situacije voditi sa predstavnicima reprezentativnog Sidnikata, te da ostaju pri svojoj odluci da će se u svim rudnicima raditi osam sati dnevno. Kada je riječ o povećanju plate, navedeno je da su u toku pregovori predstavnika Sindikata radnika rudnika u FBiH, Vlade Federacije, resornog federalnog ministarstva i JP Elektroprivreda BIH. U ovoj obavijesti se takođe navodi da će se protiv odgovornih osoba za obustavu proizvodnje u rudniku Dubrave provesti odgovarajuće radnje u skladu sa zakonskim aktima i aktima Rudnika uglja “Kreka Tuzla”. Danas je održana i sjednica Sidnikalne organizacije Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli, te je zaključeno da zahtjev za rad od 12 sati nema uporište ni u jednom zakonskom i podzakonskom aktu i da takav nema podršku Sindikalnog odbora, kao ni Saveza samostalnih sindikata radnika rudnika F BiH, te je upućen poziv članovima Sindikata da se vrate na radne zadatke.