Guardian objavio tekst o Panonskim jezerima i Tuzlu poredio s Dubaijem

Guardian objavio tekst o Panonskim jezerima i Tuzlu poredio s Dubaijem