Gradonačelniku Tuzle uručena nagrada ENERGETSKI GLOBU (ENERGY GLOBE)

U skladu sa članom 3. Odluke o načinu provođenja javne rasprave Gradskog vijeća Tuzla, broj: 01/11-A-18042-2022, usvojenoj na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 27.10.2022. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle, upućuje

J A V N I   P O Z I V

za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu

Pozivaju se svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova, poduzetnici, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, gradske službe za upravu i ostala zainteresovana javnost da svoje eventualne prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, dostave u pismenoj formi na adresu:

GRAD TUZLA

Služba za budžet i finansije

ZAVNOBiH-a broj 11

T U Z L A

ili

putem e-mail adrese: budzet_opcinatz@tuzla.ba

Javna rasprava traje 25 dana, počev od 27.10.2022. godine do 21.11.2022. godine.

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu objavljen je na Web stranici Grada Tuzla:www.tuzla.ba.